Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


13 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


32 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Social Media Annons

När du vill rekrytera med hjälp av de sociala medierna

Detta ingår:

  • Platsannons på Facebook och Linked:In
  • Målgruppsanpassad annonsering 
  • Spridning i Roi Rekryterings nätverk

9 900:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

HRFORUM lyfte fram värderingar som en av företags viktigaste konkurrensfördelar

På HRFORUM i september var Joakim Gyllin gästföreläsare. Joakim Gyllin driver konsultbolaget Danji och är expert på värderingsfrågor i företag. Han betraktar ett företags värderingar och kultur som dess mest unika konkurrensfördel och delade med sig av sina idéer kring hur ett företag kan arbeta långsiktigt och konsekvent med kulturfrågor. 

–Det mesta i ett företags verksamhet är relativt enkelt att kopiera, utom kulturen, som är helt unik för varje enskilt företag. På HRFORUM förde jag en dialog med deltagarna kring vilka värderingar som präglar deras företagskultur. Jag pratade även kring vikten av att organisationer inte nöjer sig med att enbart formulera sina värderingar i fina ord. En viktig del av arbetet är att definiera olika begrepp och att diskutera vilket beteende man förväntar sig gentemot kollegor och kunder, säger Joakim Gyllin.

Det är en stor skillnad i att säga att man jobbar aktivt med sina värderingar och att faktiskt göra det, varje dag, året runt.

–Ett första steg är att bestämma varför man vill arbeta värderingsdrivet. I nästa steg gäller det  för företag att bestämma sig om de är villiga att ta konsekvenserna av att vara värderingsstyrda eller inte. Om en av företagets viktigaste grundvärderingar är att alltid sätta kunden i första rummet så får man räkna med att det löftet är associerat med vissa uppoffringar om man ska leva det fullt ut, säger Joakim Gyllin.

Han understryker även vikten av att företag ständigt arbetar aktivt med sina värderingar. Värderingar är långtifrån en skrivbordsprodukt, en viktig framgångsfaktor är att ständigt uppdatera och arbeta aktivt med att agera enligt de värderingar man valt.

–Värderingar görs ofta till en HR-fråga i företag, men i själva verket borde de vara en affärsfråga, en frågeställning som avhandlas på företagets allra högsta strategiska nivå snarare än i en stödfunktion som HR, säger Joakim Gyllin.

Vill du komma i kontakt med Joakim så når du honom på 0708 632 876 eller e-post: Joakim joakim.gyllin@danji.se

Joakim har även skrivit ett intressant inlägg relaterat ämnet som du kan läsa här

Jag önskar er en bra start på hösten och har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se

 

VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

Digitalisering var temat på höstens första VDforum

vdforum av roirekrytering

På höstens första upplaga av VD-forum, som arrangerades av Roi Rekrytering och Danji på Casino Cosmopol i september, talade Ideons verksamhetschef Mia Rolf kring digitalisering och förändring. Mia har gedigen erfarenhet som såväl entreprenör, konsult och vd med fokus på digitalisering.

– Vi valde tema digitalisering på höstens första VDforum eftersom det är ett högaktuellt ämne som berör många vd:ar på olika sätt. VDforum inleddes som vanligt med en stunds mingel, därefter talade Mia Rolf i drygt en halvtimme kring vikten av att tänka och agera smart när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman, som var med och arrangerade VDforum från Roi Rekryterings sida.

Efter Mia Rolfs föreläsning, där hon bland annat lyfte fram goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med digitalisering, samlades deltagarna i grupper med fem deltagare i varje. I grupperna gavs utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring digitaliseringens framgångsfaktorer och fallgropar.

 

" Digitalisering handlar i grund och botten om hur företag kan agera för att möta sina kunders frågeställningar och krav vad gäller olika typer av produkter och tjänster. Mia Rolf poängterade vikten av att inte krångla till det och istället göra det enkelt för kunden. Hon exemplifierade genom att ta upp exemplet BMW, som lanserade ett nyckelfritt system till sina bilar. Det visade sig dock vara krångligare att öppna bilen med hjälp av appen än med hjälp av en traditionell nyckel. Mia betonade även vikten av att agera långsiktigt när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman.

Höstens första upplaga av VDforum avslutades med ett gemensamt "julbord" på Casino Cosmopols terrass. Jonas Bågeman tillägger att många deltagare uppskattar möjligheten att lära känna varandra och bygga relationer, både på minglet innan föreläsningen och på den gemensamma middagen efteråt. VDforum arrangeras två gånger per termin, nästa träff planeras till den 17 november.

Har du frågor eller funderingar relaterat ämnet eller VDforum är du välkommen att kontakta Jenny.sanden@roirekrytering.se 

 

Om VDforum

Vdforum är ett slutet nätverk som enbart vänder sig till företagsledare och VD i entreprenörsföretag och företag i tillväxt. Iden bakom VDforum grundades i att många sitter i liknande situationer men saknar inspiration och diskussion kring detta. Vi har därför valt att skapa ett forum där inspiration ges av en extern föreläsare som tar upp ett aktuellt ämne för att sedan i små grupper diskutera hur det ser ut i din situation. Allt för att skapa ett forum som inspirerar, föder idéer och lösningar. För att skapa en stabil grupp ser vi gärna att du deltar i samtliga träffar i mån av möjlighet, detta för att behålla din plats eftersom VDforum är platsbegränsat.

VDforum hållas 2 gånger per termin i Casino Cosmopols lokaler och avslutas alltid med lite god mat och dricka. Nästa VDforum är den 17 november. VDforum är ett samarbete mellan Roi Rekrytering, Danji och Casino Cosmopol

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda ner kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen