Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


14 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


34 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Social Media Annons

När du vill rekrytera med hjälp av de sociala medierna

Detta ingår:

  • Platsannons på Facebook och Linked:In
  • Målgruppsanpassad annonsering 
  • Spridning i Roi Rekryterings nätverk

9 900:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

HRFORUM presenterade en annorlunda vinkel på employer branding

Föreläsare på senaste HR-Forum var Erik Bergström, partner på kommunikationsbyrån Bigfish Communications, som pratade om employer branding ur ett lite annorlunda perspektiv. Från grundläggande historiska drivkrafter till praktisk tillämpning.

–Min föreläsning tog sitt avstamp i människans ursprung och vilka faktorer som gjort oss framgångsrika; vår förmåga att samarbeta, anpassa oss till olika miljöer och kommunicera med varandra. Kommunikation är en avgörande framgångsfaktor i vår evolutionära process och något vi ständigt utvecklat som art. Just nu befinner vi oss dessutom i en närmast revolutionär fas genom att vi fått Internet som verktyg, säger Erik Bergström.

Han betraktar employer branding som en kommunikationsdriven process, sprungen ur affärens behov av allt mer växlande kompetens och med gemensamt ägarskap mellan HR och kommunikation.

–Employer branding påminner i mångt och mycket om en säljprocess, som ju handlar om att konvertera målgruppen till nöjda och lojala kunder och ambassadörer, från attraktion, via rekrytering till nöjda medarbetare som stannar lagom länge. Det är en sammanhängande process, eller medarbetarresa säger Erik Bergström.

Employer branding handlar alltså i grund och botten om att rekrytera rätt medarbetare och därefter se till att de blir produktiva och stannar kvar på företaget. För att lyckas med det krävs att arbetsgivaren har ett sant och värderingsstyrt erbjudande gentemot sina medarbetare, och då gäller det såväl presumtiva som befintliga. Det är enda chansen att skilja sig från sina konkurrenter och lyckas behålla sina medarbetare. Dessutom bygger det på nära samverkan mellan olika delar av organisationen. Employer branding är ett uppdrags som ägs av HR med som utförs med kommunikativa verktyg, säger Erik Bergström.

–Den sista delen av föreläsningen utgick i mångt och mycket från deltagarnas egna frågeställningar kring employer branding, exempelvis hur man bör agera för att konvertera en individ från att inte alls känna till arbetsgivaren till en lojal medarbetare som gärna rekommenderar er till andra eller hur man på bästa sätt arbetar målstyrt och digitalt, säger han.

 Vill du komma i kontakt med Erik?

Erik Bergström
Bigfish Communications AB
Mobil: +46 708 723 960
Epost: erik.bergstrom@bigfishcommunications.se

 

 

Har du frågor eller funderingar angående HRFORUM är du varmt välkommen att höra av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se

VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

Digitalisering var temat på höstens första VDforum

vdforum av roirekrytering

På höstens första upplaga av VD-forum, som arrangerades av Roi Rekrytering och Danji på Casino Cosmopol i september, talade Ideons verksamhetschef Mia Rolf kring digitalisering och förändring. Mia har gedigen erfarenhet som såväl entreprenör, konsult och vd med fokus på digitalisering.

– Vi valde tema digitalisering på höstens första VDforum eftersom det är ett högaktuellt ämne som berör många vd:ar på olika sätt. VDforum inleddes som vanligt med en stunds mingel, därefter talade Mia Rolf i drygt en halvtimme kring vikten av att tänka och agera smart när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman, som var med och arrangerade VDforum från Roi Rekryterings sida.

Efter Mia Rolfs föreläsning, där hon bland annat lyfte fram goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med digitalisering, samlades deltagarna i grupper med fem deltagare i varje. I grupperna gavs utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring digitaliseringens framgångsfaktorer och fallgropar.

 

" Digitalisering handlar i grund och botten om hur företag kan agera för att möta sina kunders frågeställningar och krav vad gäller olika typer av produkter och tjänster. Mia Rolf poängterade vikten av att inte krångla till det och istället göra det enkelt för kunden. Hon exemplifierade genom att ta upp exemplet BMW, som lanserade ett nyckelfritt system till sina bilar. Det visade sig dock vara krångligare att öppna bilen med hjälp av appen än med hjälp av en traditionell nyckel. Mia betonade även vikten av att agera långsiktigt när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman.

Höstens första upplaga av VDforum avslutades med ett gemensamt "julbord" på Casino Cosmopols terrass. Jonas Bågeman tillägger att många deltagare uppskattar möjligheten att lära känna varandra och bygga relationer, både på minglet innan föreläsningen och på den gemensamma middagen efteråt. VDforum arrangeras två gånger per termin, nästa träff planeras till den 17 november.

Har du frågor eller funderingar relaterat ämnet eller VDforum är du välkommen att kontakta Jenny.sanden@roirekrytering.se 

 

Om VDforum

Vdforum är ett slutet nätverk som enbart vänder sig till företagsledare och VD i entreprenörsföretag och företag i tillväxt. Iden bakom VDforum grundades i att många sitter i liknande situationer men saknar inspiration och diskussion kring detta. Vi har därför valt att skapa ett forum där inspiration ges av en extern föreläsare som tar upp ett aktuellt ämne för att sedan i små grupper diskutera hur det ser ut i din situation. Allt för att skapa ett forum som inspirerar, föder idéer och lösningar. För att skapa en stabil grupp ser vi gärna att du deltar i samtliga träffar i mån av möjlighet, detta för att behålla din plats eftersom VDforum är platsbegränsat.

VDforum hållas 2 gånger per termin i Casino Cosmopols lokaler och avslutas alltid med lite god mat och dricka. Nästa VDforum är den 17 november. VDforum är ett samarbete mellan Roi Rekrytering, Danji och Casino Cosmopol

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda ner kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen