Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


14 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


34 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Social Media Annons

När du vill rekrytera med hjälp av de sociala medierna

Detta ingår:

  • Platsannons på Facebook och Linked:In
  • Målgruppsanpassad annonsering 
  • Spridning i Roi Rekryterings nätverk

9 900:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

HRFORUM AllStar stödjer Hungerprojektet

I samband med HRFORUM AllStar överräckte Roi Rekryterings vd en check på 90 000 kronor till Hungerprojektet, en ideell global organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Donationen var en del av Roi Rekryterings långsiktiga arbete för att stödja Hungerprojektets viktiga arbete.

–Vi uppskattar verkligen vårt långsiktiga samarbete med Roi Rekrytering. För två år sedan besökte deras vd Niclas Wate våra projekt i Etiopien. Sedan dess har vi haft ett nära samarbete, som bland annat inkluderar en årlig donation i samband med att Årets HRprofil utses på HRFORUM AllStar, säger Sara Wettergren, Sverigechef för Hungerprojektet.

Med kvinnor i fokus utbildar och stärker Hungerprojektet människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom, bland annat genom mikrofinansprogram och utbildning i näring, hälsa och jordbrukstekniker. Arbetet genomförs med hjälp av lokalt anställda och lokala volontärer. Hungerprojektet driver program i tolv länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Sara Wettergren har medverkat på två upplagor av HRFORUM AllStar och såg tydliga förbättringar på årets evenemang, som ägde rum på kvällstid istället för, som förra året, på morgonen.

–Jag uppskattade särskilt att det fanns en tydlig röd tråd genom hela evenemanget, från föreläsningarna på scen  när kvällens tema den värderingsstyrda arbetsplatsen presenterades. I samband med middagen fanns representanter från de medverkande företagen med vid varje bord, vilket gjorde att diskussionerna kring temat fortsatte under hela kvällen, säger hon.

Finansierar mikrolånsverksamhet i Ghana
De pengar som Hungerprojektet fick i samband med förra årets HRFORUM AllStar gick till organisationens mikrofinansieringsprogram för kvinnor och deras familjer i Ghana. Genom att bevilja kvinnor mikrolån för att exempelvis investera i gödningsmedel, hönsuppfödning eller för att starta ett lokalt krukmakeri, arbetar Hungerprojektet utifrån målsättningen att dessa människor så småningom ska bli helt självförsörjande.

–Årets donation ska gå till ett kluster av byar, ett epicenter, som vi driver i östra Ghana. Pengarna kommer framförallt att användas till mikrofinansieringsprogram och utbildning för kvinnor. Vi uppskattar verkligen vårt samarbete med Roi Rekrytering, det känns särskilt bra att de är ett företag som ständigt jobbar aktivt med sina värderingar, avslutar Sara Wettergren.

Läs mer om Hungerprojektet här 

 

 

VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

Digitalisering var temat på höstens första VDforum

vdforum av roirekrytering

På höstens första upplaga av VD-forum, som arrangerades av Roi Rekrytering och Danji på Casino Cosmopol i september, talade Ideons verksamhetschef Mia Rolf kring digitalisering och förändring. Mia har gedigen erfarenhet som såväl entreprenör, konsult och vd med fokus på digitalisering.

– Vi valde tema digitalisering på höstens första VDforum eftersom det är ett högaktuellt ämne som berör många vd:ar på olika sätt. VDforum inleddes som vanligt med en stunds mingel, därefter talade Mia Rolf i drygt en halvtimme kring vikten av att tänka och agera smart när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman, som var med och arrangerade VDforum från Roi Rekryterings sida.

Efter Mia Rolfs föreläsning, där hon bland annat lyfte fram goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med digitalisering, samlades deltagarna i grupper med fem deltagare i varje. I grupperna gavs utrymme för erfarenhetsutbyte och diskussioner kring digitaliseringens framgångsfaktorer och fallgropar.

 

" Digitalisering handlar i grund och botten om hur företag kan agera för att möta sina kunders frågeställningar och krav vad gäller olika typer av produkter och tjänster. Mia Rolf poängterade vikten av att inte krångla till det och istället göra det enkelt för kunden. Hon exemplifierade genom att ta upp exemplet BMW, som lanserade ett nyckelfritt system till sina bilar. Det visade sig dock vara krångligare att öppna bilen med hjälp av appen än med hjälp av en traditionell nyckel. Mia betonade även vikten av att agera långsiktigt när det gäller digitalisering, säger Jonas Bågeman.

Höstens första upplaga av VDforum avslutades med ett gemensamt "julbord" på Casino Cosmopols terrass. Jonas Bågeman tillägger att många deltagare uppskattar möjligheten att lära känna varandra och bygga relationer, både på minglet innan föreläsningen och på den gemensamma middagen efteråt. VDforum arrangeras två gånger per termin, nästa träff planeras till den 17 november.

Har du frågor eller funderingar relaterat ämnet eller VDforum är du välkommen att kontakta Jenny.sanden@roirekrytering.se 

 

Om VDforum

Vdforum är ett slutet nätverk som enbart vänder sig till företagsledare och VD i entreprenörsföretag och företag i tillväxt. Iden bakom VDforum grundades i att många sitter i liknande situationer men saknar inspiration och diskussion kring detta. Vi har därför valt att skapa ett forum där inspiration ges av en extern föreläsare som tar upp ett aktuellt ämne för att sedan i små grupper diskutera hur det ser ut i din situation. Allt för att skapa ett forum som inspirerar, föder idéer och lösningar. För att skapa en stabil grupp ser vi gärna att du deltar i samtliga träffar i mån av möjlighet, detta för att behålla din plats eftersom VDforum är platsbegränsat.

VDforum hållas 2 gånger per termin i Casino Cosmopols lokaler och avslutas alltid med lite god mat och dricka. Nästa VDforum är den 17 november. VDforum är ett samarbete mellan Roi Rekrytering, Danji och Casino Cosmopol

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda ner kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen