Roi Rekrytering - specialister på rekrytering
Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


14 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


34 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Social Media Annons

När du vill rekrytera med hjälp av de sociala medierna

Detta ingår:

  • Platsannons på Facebook och Linked:In
  • Målgruppsanpassad annonsering 
  • Spridning i Roi Rekryterings nätverk

9 900:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

Effektivt teamarbete det övergripande, temat på senaste HRFORUM

På HRFORUMs senaste nätverksträff föreläste organisations- och ledarskapskonsulten Carina Gustafsson, som även är affärsområdeschef på Competensum Ledarskap. Dagens tema var vad forskningen verkligen säger kring effektivt teamarbete.  Deltagarna fick ta del av IPO-(Input-Processes.Output) modellen och hur man kan använda den som grund för att bygga  välfungerande team, främja teamets samverkan och höja effektiviteten med upp till 25%

På HRFORUM berättade Carina Gustafsson om hur IPO-modellen beskriver de processer som är avgörande för effektivt teamarbete.

–Forskning visar att det som i modellen kallas beteendeprocesser är avgörande för hur effektivt ett team ska bli. Dessa processer är: övergångsprocesser(det vi gör före och efter det faktiska arbetet), actionsprocesser (det vi gör under det faktiska arbetet) och interpersonella processer (hur relationerna i gruppen fungerar)Med IPO-modellen som stöd kan man analysera bland annat teamsamarbetet och effektiviteten, säger hon.

TPI- ett verktyg för att identifiera teamets förbättringsmöjligheter

På HRFORUM introducerade Carina Gustafsson TPI (TeamProInventory), ett verktyg som bygger på IPO-.modellen och som används för att mäta teamets beteendeprocesser (övergångsprocesser, aktionsprocesser och interpersonella processer). Teammedlemmarna får själva skatta hur välfungerande dessa processer är. Det är ett effektivt verktyg för att identifiera teamets förbättringsmöjligheter och optimera gruppens samarbete. TPI används som analys tex innan en utvecklingsinsats och som kvalitetsäkringsanalys efter att insatsen är gjord. Att medvetet arbeta med att förbättra beteendeprocesserna kan i vissa fall öka teamets effektivitet med uppemot 25 procent. 

Intresserad och engagerad publik

–Jag uppskattade verkligen att föreläsa på HRFORUM, det var en intresserad grupp som snabbt kom igång med diskussioner när de delades in i par för att diskutera sina egna erfarenheter av att ingå i välfungerande respektive icke fungerande team. Även om vi bara hade en timme på oss så fick vi igång riktigt bra diskussioner. Jag fick också bra respons på min föreläsning, det märktes att intresset för den senaste forskningen kring teamarbete och olika modeller för att öka produktiviteten och effektiviteten i team verkligen intresserade deltagarna, säger Carina Gustafsson.

Vill du veta mer om IPO modellen? Kontakta direkt Carina på 070-644 22 91 eller e-post:
Carina.gustafsson@competensum.se, du kan även läsa mer om Competesum på www.competensum.se. Jag vill även slå ett slag för Competensdagen i mars - kontakta Carina för mer information!

 På nästa HRFORUM i mars kommer är ämnet: Psykisk ohälsa - Stress, konflikter och kränkande särbehandling på vår arbetsplats.
- Hur hanterar vi det?  

Gästföreläsare; Lars Havinder, organisationspsykolog  

Har du frågor om HRFORUM eller vill veta mer så kontakta mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller på 073 520 87 11.

VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

Uppskattad föreläsning om konsten att bygga starka varumärken på VDFORUM

På VDFORUMs senaste träff föreläste varumärkesstrategen Micco Grönholm. Han har arbetat med varumärkesutveckling i många år, bland annat för flera multinationella företag. Dagens tema var konsten att bygga och utveckla framgångsrika varumärken i organisationer.

 

–Min föreläsning på VDFORUM handlade om vad som krävs för att bygga ett starkt varumärke och den nyckelroll som framförallt medarbetarna har. Det är sällan funktionen eller prestandan i varan eller tjänsten som avgör kundens val av varumärke, det är istället hur kunden relaterar till varumärket på ett mer känslomässigt plan. Och de känslorna kopplas i regel samman med de människor som kan associeras till och arbetar med varumärket, säger Micco Grönholm, idag Head of Future på Helsingborgs Stad.

Hans råd till företag och organisationer är att bestämma sig för vilka förväntningar de vill att målgruppen ska associera med sitt varumärke. Våga satsa helhjärtat på en beteendedrivande förväntan, snarare än att hoppas kunna uppfylla många olika förväntningar med ett och samma varumärke.

Ingen skönhetstävling

–Grunden till ett långsiktigt framgångsrikt varumärkesarbete är att identifiera en förväntan som överensstämmer med ert varumärke på ett genuint sätt. Satsa på en förväntan som inte baseras på faktorer som går att mäta. Fokusera istället på att förmedla mer emotionellt baserade förväntningar, något som går att känna och uppleva. När man diskuterar starka varumärken associeras de ofta med en hög kännedom och att varumärket ska vara omtyckt, men tänk på att det finns många varumärken som du tycker om men aldrig köper. Det handlar om att bli omtyckt för rätt saker – associationer som faktiskt driver försäljning, säger Micco Grönholm.

Varumärkesarbete är inte en skönhetstävling, det är en säljtävling.

 

VDFORUM

VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering. 

Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda ner kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen