Jobbar
Roi Rekrytering

Sveriges bästa B2B företagsbloggar 2016 HR och Rekryteringsbloggen

   Håll dig uppdaterad kring trenderna inom HR och få nyttiga tips och rådgivning kring   allt som rör HR och rekrytering. Vår blogg har även blivit utnämnd till en av Sveriges bästa företagsbloggar 2016!

Hur säkrar du upp er digitaliseringsresa som HR-ansvarig?

14 jul 2017 - 08:24
roi rekrytering HR digitalisering
IDC genomförde i början på året en stor undersökning bland HR ansvariga kopplat till deras utmaningar när det kommer till digitalisering. Enligt IDC är det 3 utmaningar som HR står inför och för att lyckas med digitaliseringsresan så förutsätter det att:#1 Hr skapar en koalition kring förändringsbehovetUndersökningen visar att företagsledningen i de nordiska länderna inte kommunicerar ut den digitala agendan till resterande i organisationen. Därför hamnar det på HR att vara proaktiv i den digitala resan och säkra att kommunikationen kommer ut i organisationens alla led. Det är även viktigt att HR arbetar för att behålla den digitala kunskapen bland de anställa och rekrytera in nya talanger som kan vara med på den kommande resan. #2 HR Bedömer talang och färdigheter i samband med att förändringen ska uppnåsFör att lyckas digitalisera ett företag så är det en förutsättning att både människorna och kulturen på företaget tillåter detta. Enligt IDC så kräver det en transformation av de båda, som hamnar på HR. HR behöver således avgöra vilka kunskaper som är överflödiga på företaget och vilka som behövs behållas samt vilka nya kunskaper som behövs rekryteras in.#3  Bygg förändring för den bredare verksamhetenHR funktionen kommer att få en allt större roll inom organisationen när det kommer till den digitala resan då de är grundpelaren i den nya organisationsstrukturen. Det kommer att läggas mer vikt på transparens och prestation, där de verktyg som HR arbetar med kan understötta detta. Läs hela rapporten här Digitalisering är ett väldig stort begrepp och det är svårt att avgöra var man börjar! En sak som alla studier och rapporter som kommer kopplat till digitalisering är eniga om är att handlar mångt och mycket om människan och kulturen – det är därför HR spelar en avgörande roll i digitaliseringstransformationen. Vilket är det ämne som HRFORUM AllStar tar upp i höst. Läs mer om HRFORUM Allstar här  

HR-ansvariga i Sverige har ett större strategiskt ansvar än liknande roller inom HR i resten av Europa

12 jul 2017 - 15:00
roi rekrytering hr digitalisering
IDC genomförde i början på året en undersökning i Europa mot 1 469 HR ansvariga. Utfallet av denna undersökning är högst intressant – både kopplat till företagens kommande digitala transformation som var huvudsyftet för undersökningen – men även hur HR ser ut i andra länder kopplat till både ansvar och arbetsuppgifter.Den största utmaningen när det kommer till digitalisering är i många fall de anställdas kompetens och i undersökningen uppger över 80 % att detta kan bli ett problem i framtiden. Det betyder att HR och andra linjechefer måste planera för att förändra arbetsplatsen och möta de krav som ställs.Sveriges HR är mer mångfacetteradeUndersökningen visar att i Norden är HR chefer mer mångfacetterade än i resterande Europa. Utöver de ”vanliga” HR-uppgifterna så som rekrytering, administration av medarbetare och löner så arbetar HR-ansvariga i Norden i många fall även med intern kommunikation, utbildning, introduktionsprogram, incitamentsprogram och mycket mer. Baserat på denna undersökning är HR-funktionen i Norden mer strategisk än i många andra länder.Detta kan även ses på hur många företag som i Sverige har HR med i jämfört med hur det ser ut internationellt, där HR i mångt och mycket är en administrativ funktion.Läs hela rapporten från IDC härNär jag läste denna rapport blev jag väldigt förvånad. Som ett rekryteringsföretag träffar vi HR-ansvariga varje dag, vi driver exempelvis ett nätverk för HR ansvariga – läs mer om HRFORUM här.  Efter varje HRFORUM slår det mig alltid hur bred HR-rollen är och hur många olika stolar HR-ansvariga sitter på. Men enligt denna undersökning så är det unikt för Sverige och det måste säga att jag tycker är bra!Jenny Sandén, Roi Rekrytering 

Hur digitaliserade är svenska företag egentligen?

12 jul 2017 - 14:47
roirekytering hr digitalisering
I början på 2017 genomförde IDC 1469 intervjuer i över 14 länder med HR ansvariga och deras roll i de digitala förändringar som deras organisation står inför, kopplat till transformation, förändring, ledarskap, arbetsplats och prestation.Sammanfattning och slutsats av denna undersökning är att digital transformation av en organisation kan kopplas ihop med 5 faktorer som enligt IDC är avgörande för framgång:#1 Stagnering i kulturändringen är den största barriären mot digital transformation84% av de intervjuade har påbörjat eller har planer att påbörja en digitaliseringsresa. 80% av de tillfrågade tror att HR spelar en viktig roll i denna resa.#2 Stagnering i kulturändringen är den största barriären mot digital transformationKulturförändring bör vara en nyckelprioritering för HR. HR spelar en väldig viktig roll när det kommer till att stärka kulturen, utbilda medarbetarna och ta nya initiativ. Dock är det avgörande att företagsledningen stöttar upp HR för annars kommer förändringsarbetet inte att påverka organisationen.#3 Att inte kunna behålla de rätta talangerna är ett stort hinder för digital omvandlingOrganisationer kämpar för att behålla de starkaste medarbetarna som behövs för att driva igenom en digital transformation. HR behövs för att förbättra för dessa medarbetarna men även för att säkra upp att nyanställda kommer in rätt i organisationen. Det är en förutsättning att HR har de verktyg som krävs för att kunna leverera inom detta område.#4 Det verktyg som HR arbetar med idag är inte tillräckligt för de komplexa arbetsuppgifter som HR står inför48% av de som svarande är missnöjda med det verktyg som deras organisation tillhanda håller för att de ska lösa sina uppgifter. De system som finns är helt enkelt inte anpassade till den transformation som organisationen står inför och de utmaningar som marknaden erbjuder.#5 Europeiska organisationer gör allt fler IT-investeringar till stöd för flexibelt arbeteDe europeiska organisationerna underlättar aktivt flexibelt arbete med hjälp av IT-lösningar, så som att skapa bättre fjärråtkomst till företagssystemen, bättre stöd till Touch-baserade enheter (telefoner / surfplattor) med mera.Läs hela rapporten här  Den slutsats man kan dra av IDC´s rapport är att HR spelar en väldigt viktig roll i den resa som ett digitaliserande företag ska ta sig an. Digitalisering i all ära- men vad är ett företag utan människorna som arbetar där? Utan den kultur som vi arbetar efter och utan den samhörighet vi känner med våra kollegor? Det är mycket av detta som ligger på HR´s skrivbord – men ingen kan göra allt och därför at det, precis som denna rapport säger – viktigt att ledningen/styrningen av företaget backar upp HR så att både organisationen och medarbetaren kan klara av en digitaliseringsresa. Just ämnet Digitalisering och Människan kommer vi att ta upp på årets stora event: HRFORUM AllStar. Läs mer om HRFORUM AllStar och hur du anmäler dig här 

Min väns höftproblem tvingade mig att slappna av

12 jun 2017 - 10:22
roi rekrytering stress HRblogg
Tillvaron snurrar fortare och fortare, det händer mer och mer och snart är man en kortdistanslöpare som kör ett Marathon som aldrig verkar ta slut. Viljan finns, man ser målet och man springer. Är man då som jag, någon som oftast håller ett högt tempo och trivs med det, så frodas min personlighet när det är mycket att göra. Kombinationen av hög belastning och en aktiv personlighet skapar ett högt tempo som är väldigt svårt att bryta, trots att man är medveten om vikten av att ibland ta det lugnare. Palma gav lite perspektivFör en tid sedan åkte jag på en härlig semesterresa med goda vänner till Palma. En långweekend som gick ut på att äta god mat, shoppa och ha det trevligt. Jag tänkte direkt – vi kommer ju att hinna med hur mycket som helst! Första dagen gav vi oss ut och skulle se staden. Vi började gå och jag höll mitt vanliga tempo och insåg snabbt att jag gick helt själv. Min väns höftproblem gjorde att han inte kunde gå så snabbt, de andra anpassade sig efter honom och självklart rättade jag mig också i ledet – men oj vad det var svårt och stressande, vi hann ju inte med allt som vi skulle kunna hinna med... Dag för dag blev jag successivt bättre på det och sista dagen innan vi skulle åka hem så slog det mig att jag per automatik började ”strosa”, något jag nog aldrig gjort förr – det var helt underbart! Pulsen sjönk, stressen försvann och humöret gick upp. När jag kom hem kände jag mig som en helt ny människa. Vi hann inte med ens i närheten allt som vi hade tänkt – men vad gör det? Vi hade kul och när allt kommer till kritan – har vi inte kul och slappnar av så vi kan njuta så kan det väl ändå kvitta hur mycket vi hinner med?Det är lätt att komma in i gamla vanorDet var givetvis enkelt att komma in i samma takt som tidigare – men jag påminner mig varje dag att ta det lite lugnare – man ska ju trots allt hålla i många år till och ha kul samtidigt!Jag är tacksam för resan och sällskapet och hoppas att även du har någon som tvingar dig att varva ner när det snurrar lite för fort runt dig – det är inte alltid vi fixar det själva, men i slutändan ligger faktisk ansvaret på just dig inte på HR-avdelningen eller din chef. Så ta tid till att slappna av oavsett om det är en resa, en promenad eller något helt annat!Läs mer: På HRFORUM i våras togs ämnet om om ohälsa på arbetsplatsen Jenny Sandén, Roi Rekrytering

HRFORUM i maj: Inkludering ökar kreativitet och trivsel och bidrar dessutom till ett roligare arbetsliv!

22 maj 2017 - 13:27
På HRFORUM i maj föreläste Verenice Bengtsson, jurist och chefskoordinator på MINE. Sedan 2003 har MINE arbetat med att öka mångfald och inkludering i arbetslivet. De håller bland annat utbildningar, driver mentorskapsprogrammet ”Be a friend of MINE” och det ESF-finansierade projektet Samspelet vars mål är att skapa en öppnare arbetsmarknad för utrikesfödda arbetssökande. Många skäl till att arbeta aktivt med mångfaldsfrågorVerenice Bengtsson pratade kring skillnaden mellan integration och inkludering och om implementering av EU-direktiv som innebär att större företag ska redogöra för icke-finansiell information inom miljö, korruption, sociala förhållanden, personal och respekt för mänskliga rättigheter. – Det finns många goda skäl till varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Forskning visar att personalomsättningen minskar och att organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor är mer kreativa, innovativa och attraktiva, säger Verenice. Vi höll en timslång workshop kring varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med inkluderings- och mångfaldsfrågor. Vi pratade om hur man skapar en inkluderande arbetsplats och om vikten av att det finns ett ledningsbeslut som är tydligt kommunicerat. – Stora delar av organisationens kultur formas faktiskt i fikarummet och man ska komma ihåg att det är alla medarbetares ansvar att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. En förutsättning för det är att de är väl införstådda med organisationens värdegrund och värderingar, säger Verenice. Uppskattat mentorskapsprogramMINE presenterade även sin verksamhet där flaggskeppet är mentorsprogrammet. Kandidaterna eller adepterna är utrikesfödda akademiker och mentorerna är yrkesverksamma som genom deltagande i programmet får utbildning i Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed hjälpa sina organisationer att bli mer mångfaldssmarta. Utbildningen i mångfaldsfrågor är det som gör MINE’s mentorskapsprogram unikt.Vi fick även prova på att spela kortspelet ”Mångfald eller enfald”, som öppnar upp för diskussioner kring diskrimineringsfrågor utifrån diskrimineringslagen. Kortspelet ger deltagarna möjlighet till diskussioner kring sina egna erfarenheter av och tankar kring hur man kan förebygga diskriminering. Intresset var stort, flera deltagare funderade på att köpa in kortspelet till sina egna organisationer, säger Verenice Bengtsson.Vill du komma i kontakt med Verenice Bengtsson så når du henne på verenice.bengtsson@mine.se eller 0708-118751Läs gärna mer om mine på www.mine.se   Vad är HRFORUM?HRforum är ett forum som arrangeras av Roi Rekrytering 1 gång i månaden, och vi träffas mellan kl 08:00 – 09:00 och tar upp olika ämnen som på verkar de som arbetar med HR. Är du intresserad av att veta mer eller vara med i ett forum så hör av dig till jenny.sanden@roirekrytering.se  

HRFORUM: Motivationsfaktorer är ofta mer mångfacetterade än man kan tro

22 maj 2017 - 13:20
På HRFORUM i april föreläste Sara Jonsson från TalentQ på temat motivation. Sara Jonsson menar att vi generellt sett har en relativt låg kännedom kring vilka faktorer som motiverar oss. Arbetsgivare som lägger resurser på att kartlägga medarbetarnas verkliga motivationsfaktorer gör därför i allmänhet en god långsiktig investering.  –När människor blir tillfrågade om vilka faktorer som motiverar dem svarar många spontant lön och utvecklingsmöjligheter, men motivationsfaktorer är ofta mer komplexa än så. De är kopplade till våra värderingar och ofta motiveras människor av helt andra faktorer än man från början kan tro, säger Sara Jonsson.På HRFORUM talade hon kring vikten av att ha motiverade medarbetare och presenterade även TalentQ:s motivationstest, som kartlägger individers motivationsfaktorer utifrån ett antal grundläggande värderingar. Det lönar sig att kartlägga medarbetares motivationsfaktorer –Det är vanligt att arbetsgivare rekryterar ”fel” typ av medarbetare eftersom de inte varit tillräckligt tydliga kring vad nya medarbetare kan förvänta sig av dem. En nyanställd som exempelvis motiveras av att hjälpa andra människor och sen i själva verket får ägna sig åt helt andra saker när de väl påbörjar sitt nya jobb riskerar förstås att bli besviken. Arbetsgivare som istället är beredda att lägga lite resurser på att kartlägga människors motivationsfaktorer som kan kopplas till deras värderingar vinner på det, såväl ekonomiskt som rekryteringsmässigt och humanistiskt, säger Sara Jonsson. Hon menar att motiverade medarbetare har en kortare uppstartssträcka innan de kommer in i ett nytt jobb. De är även mer produktiva, har ofta ett större engagemang för sitt arbete och pratar gott om sin arbetsgivare i olika sammanhang.–Det saknas inte insikter kring vikten av motivation hos arbetsgivare, däremot vore det bra om fler arbetsgivare tänker till kring den exakta innebörden av de värderingar och egenskaper de säger sig symbolisera, exempelvis nytänkande och professionalism, säger Sara Jonsson. Vill du komma i kontakt med Sara så når du henne på 070 799 87 99 eller e-post sara.jonsson@talentq.seLäs gärna mer om TalentQ på  www.talentq.seHar du frågor om HRFORUM eller vill veta mer så kontakta mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller på 073 520 87 11.   

HRbloggen

Följ bloggen

Ange din e-postadress så får du ett automatiskt mejl när ett nytt blogginlägg publiceras

Tack för din registrering!

  Äldre inlägg
  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

  Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

  Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
  Hämta rekryteringsmanualen