Jobbar
Roi Rekrytering

Hur säkrar du upp er digitaliseringsresa som HR-ansvarig?

2017-07-14

Rekrytering och HRföretagskulturvärderingarHRforumdigitaliseringHR

roi rekrytering HR digitalisering

IDC genomförde i början på året en stor undersökning bland HR ansvariga kopplat till deras utmaningar när det kommer till digitalisering. Enligt IDC är det 3 utmaningar som HR står inför och för att lyckas med digitaliseringsresan så förutsätter det att:

#1 Hr skapar en koalition kring förändringsbehovet

Undersökningen visar att företagsledningen i de nordiska länderna inte kommunicerar ut den digitala agendan till resterande i organisationen. Därför hamnar det på HR att vara proaktiv i den digitala resan och säkra att kommunikationen kommer ut i organisationens alla led. Det är även viktigt att HR arbetar för att behålla den digitala kunskapen bland de anställa och rekrytera in nya talanger som kan vara med på den kommande resan.

 

#2 HR Bedömer talang och färdigheter i samband med att förändringen ska uppnås

För att lyckas digitalisera ett företag så är det en förutsättning att både människorna och kulturen på företaget tillåter detta. Enligt IDC så kräver det en transformation av de båda, som hamnar på HR. HR behöver således avgöra vilka kunskaper som är överflödiga på företaget och vilka som behövs behållas samt vilka nya kunskaper som behövs rekryteras in.

#3  Bygg förändring för den bredare verksamheten

HR funktionen kommer att få en allt större roll inom organisationen när det kommer till den digitala resan då de är grundpelaren i den nya organisationsstrukturen. Det kommer att läggas mer vikt på transparens och prestation, där de verktyg som HR arbetar med kan understötta detta. 

Läs hela rapporten här 

Digitalisering är ett väldig stort begrepp och det är svårt att avgöra var man börjar! En sak som alla studier och rapporter som kommer kopplat till digitalisering är eniga om är att handlar mångt och mycket om människan och kulturen – det är därför HR spelar en avgörande roll i digitaliseringstransformationen. Vilket är det ämne som HRFORUM AllStar tar upp i höst. Läs mer om HRFORUM Allstar här

 

 

Rekryteringsbloggen

Följ bloggen

Ange din e-postadress så får du ett automatiskt mejl när ett nytt blogginlägg publiceras

Tack för din registrering!

  Äldre inlägg
  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

  Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

  Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
  Hämta rekryteringsmanualen