Jobbar
Roi Rekrytering

VÄLKOMMEN TILL VÅR VDBLOGG

VDbloggen tar upp ämnen som berör tillväxtföretag så som rekrytering, entreprenörskap, värderingar & företagskultur och framtidens utmaningar. Syftet med denna blogg är att hjälpa dig till AHA upplevelser som direkt kan appliceras på din vardag som VD i ett expanderande företag. 

Hövdings vd Fredrik Carling talade kring vad som händer när visionen möter verkligheten

5 okt 2017 - 11:27
Hövding roi rekrytering VDFORUM
På VDFORUM i september föreläste Hövdings vd Fredrik Carling på temat ”När visionen möter verkligheten”.  Han använde Hövding som exempel när han delade med sig av sin syn på företags vision som föränderlig och levande. Ett viktigt budskap var att en vision definitivt inte behöver vara skriven i sten, den bör istället förändras och anpassas så den verkligen fyller sitt syfte.–Man talar ofta om att ett företags vision bör vara långsiktigt, att det inte är något man ändrar i första taget. Ett företag som haft en fungerande vision i många år har naturligtvis ingen anledning att ändra den, men många tillväxtbolag behöver omformulera eller helt byta ut sin vision efterhand som företaget förändras, säger Fredrik Carling.En specifik vision vägleder medarbetarnaPå VD-Forum delade han med sig av Hövdings historia som innovationsdrivet enproduktsbolag och en vision som ursprungligen var bred och innehöll många tankar om att förändra världen på olika sätt.–Visionen var för bred och ospecifik för att kunna ge medarbetarna vägledning i det dagliga arbetet, avståndet mellan visionen och den produkt vi säljer blev för stort. För drygt två och ett halvt år sedan formulerade vi därför en ny vision med fokus på att Hövding ska vara det säkraste och mest självklara hjälmvalet för vardagscyklister. Vi hade definitivt ett behov av att formulera en vision som var nästintill överdrivet smal och specifik, säger Fredrik Carling.En vision är aldrig heligHan anser att företag aldrig bör hålla fast vid en vision som inte längre fyller sitt syfte eller är särskilt användbara som verktyg för beslutsfattande.–Det blev lite diskussioner mellan deltagarna angående hur ofta ett företag bör tillåta sig att uppdatera sin vision. Det är lätt att tänka för stort när man ska formulera ett företags vision. Det gör ofta att visionen förlorar sitt syfte. Kom ihåg att en vision inte är helig på något sätt. För vår del resulterade den nya och mer specifika visionen i att vi arbetar mer målinriktat och fokuserat mot ett tydligt formulerat mål, säger Fredrik Carling. Vad är VDFORUM?VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering.  Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711Läs mer om VDFORUM 

Vad är VDFORUM?

29 sep 2017 - 07:52
VDFORUM roi rekrytering
VDFORUM är ett kostnadsfritt nätverk som uteslutande vänder sig till VD i tillväxtföretag. På VDFORUM tar vi upp aktuella ämnen som berör tillväxtföretag. Här får Du en unik möjlighet att höra hur andra har det i samma situation och position.Vi erbjuder ett öppet och avslappnat forum där vi pratar om ämnen som påverkar företagets vardag och externa föreläsare bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter, vi avslutar alltid VDFORUM med mingel och god mat i Casino Cosmopols fina lokaler.Det är kostnadsfritt att deltag i VDFORUM och vi träffas ca en gång per kvartal. Vid frågor funderingar eller för att anmäla intresse så hör av dig till jenny.sanden@roirekrytering.se 

Inspirerande VDFORUM med fokus på internationalisering och framgångsrika exportsatsningar

26 jun 2017 - 06:58
På VDFORUM träffen i juni föreläste Peter L Nilsson, VD på förpackningsföretaget Ecolean. Temat var export och internationalisering och Peter L Nilsson delade med sig av hur Ecolean, som i princip uteslutande säljer till exportmarknader, gått tillväga för att lyckas med sina exportsatsningar. Han delade också med sig av goda råd och berättade om vilka fallgropar företag som vill utöka sin exportsatsning bör undvika. –Vår affärsidé är innovativa förpackningar för flytande livsmedel. Vi erbjuder en helhetslösning med förpackningsmaskiner, kundservice och mycket mer. Vi fokuserar på globala tillväxtmarknader vars konsumenter är intresserade av att prova nya och innovativa förpackningslösningar, exempelvis Kina, Pakistan och Indonesien. Det sägs ofta att man bör börja exportera till våra grannländer, för att därefter ta sin affär ut i Europa. Vi har istället utgått från världsmarknaden direkt och valt ut de marknader där potentialen är som störst, säger Peter L Nilsson.Tre viktigaste framgångsfaktorernaHan presenterade de tre viktigaste faktorerna för en framgångsrik exportsatsning: personal, långsiktig finansiering och att ha en produkt som är internationellt gångbar. Han delade också med sig av vilka fallgropar företag bör undvika i samband med exportsatsningar.–Det var roligt att föreläsa på VDFORUM, i synnerhet eftersom publiken överlag var mycket intresserad av dagens tema. Det antecknades flitigt och många passade på att ställa frågor. Många av åhörarna är VD:ar för företag som redan i dagsläget är närvarande på exportmarknaden, men intresset för att få nya perspektiv på och utöka sin exportaffär var stort, säger Peter L Nilsson.Han rekommenderar företag att fundera på om deras produkt är gångbar och attraktiv på den globala marknaden eller om den i första hand lämpar sig för den svenska eller nordiska marknaden. Se också till att välja rätt medarbetare, i första hand lokala medarbetare med en gedigen internationell erfarenhet.Långsiktighet är viktigt–Långsiktig finansiering är också viktigt. Tänk på att en exportsatsning ofta är mer kostsam än man tror, så säkerställ den långsiktiga finansieringen innan ni börjar söka er till internationella marknader, säger Peter L Nilsson.Läs mer om Ecolean Vad är VDFORUM?VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering.  Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

VDFORUM med fokus på börsnotering av bolag

3 maj 2017 - 09:44
På VDFORUM i början av april talade Martin Linde, vd för livsmedelskoncernen Semenco, kring temat för- och nackdelar med att börsnotera ett bolag. Martin Linde, som själv varit med och börsnoterat flera bolag, delade med sig av sina erfarenheter och gav goda råd till andra vd-ar som överväger en börsnotering. –Att börsnotera ett bolag är varken särskilt svårt eller komplicerat om man bara ser till att ta hjälp av konsulter med erfarenheter från tidigare noteringar. Den stora utmaningen är att förvalta och utveckla bolaget när börsnoteringen väl är genomförd. Det gäller att ha en tydlig plan för hur kommunikationen till marknaden ska ske. Att driva en aktiekurs i rätt riktning skiljer sig på många sätt från att driva och utveckla ett företag, säger Martin Linde.Kartlägg drivkrafternaPå VDFORUM talade han bland annat kring drivkrafterna bakom en notering. För somliga företag är noteringen ett sätt att få in pengar för att fortsätta driva och vidareutveckla bolaget, för andra handlar noteringen främst om att synliggöra företagets värden och synliggöra bolaget. Hans tips är att ta en ordentlig funderare kring drivkrafterna bakom noteringen innan ni bestämmer er för att börsnotera företaget.–När börsnoteringen väl är genomförd är kommunikationen till marknaden viktigare än någonsin. Marknaden förväntar sig att ni ska kommunicera så fort något hänt i bolaget, det gäller därför att ha en tydlig struktur och plan för hur er kommunikation ska gå till. Ytterligare en avgörande faktor är att bara lova vad man kan hålla, säger Martin Linde.Fokusera inte för mycket på börsforumenNär ett företag precis har noterats är det lätt att företagsledningen lägger alltför mycket tid och fokus på att följa de diskussioner som pågår om bolaget på olika typer av börsforum. Martin Linde rekommenderar påpekar att publika bolag alltid behöver lära sig att leva med de diskussioner och spekulationer som pågår kring bolaget, men för den sakens skull inte ta det personligt och lägga för mycket fokus på att följa vad folk tycker och tänker om ert bolag och er aktie.–Undvik även det vanliga misstaget att lägga mycket krut på själva noteringsprocessen och därefter luta er tillbaks och tillåta er att slappna av när den väl är genomförd. Kom ihåg att det är då jobbet med att utveckla och kommunicera kring bolaget börjar på allvar, säger Martin Linde. VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering. Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

Uppskattad föreläsning om konsten att bygga starka varumärken på VDFORUM

16 feb 2017 - 07:42
På VDFORUMs senaste träff föreläste varumärkesstrategen Micco Grönholm. Han har arbetat med varumärkesutveckling i många år, bland annat för flera multinationella företag. Dagens tema var konsten att bygga och utveckla framgångsrika varumärken i organisationer. –Min föreläsning på VDFORUM handlade om vad som krävs för att bygga ett starkt varumärke och den nyckelroll som framförallt medarbetarna har. Det är sällan funktionen eller prestandan i varan eller tjänsten som avgör kundens val av varumärke, det är istället hur kunden relaterar till varumärket på ett mer känslomässigt plan. Och de känslorna kopplas i regel samman med de människor som kan associeras till och arbetar med varumärket, säger Micco Grönholm, idag Head of Future på Helsingborgs Stad.Hans råd till företag och organisationer är att bestämma sig för vilka förväntningar de vill att målgruppen ska associera med sitt varumärke. Våga satsa helhjärtat på en beteendedrivande förväntan, snarare än att hoppas kunna uppfylla många olika förväntningar med ett och samma varumärke.Ingen skönhetstävling–Grunden till ett långsiktigt framgångsrikt varumärkesarbete är att identifiera en förväntan som överensstämmer med ert varumärke på ett genuint sätt. Satsa på en förväntan som inte baseras på faktorer som går att mäta. Fokusera istället på att förmedla mer emotionellt baserade förväntningar, något som går att känna och uppleva. När man diskuterar starka varumärken associeras de ofta med en hög kännedom och att varumärket ska vara omtyckt, men tänk på att det finns många varumärken som du tycker om men aldrig köper. Det handlar om att bli omtyckt för rätt saker – associationer som faktiskt driver försäljning, säger Micco Grönholm.Varumärkesarbete är inte en skönhetstävling, det är en säljtävling. VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering. Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

Peter Landgren föreläste om kombinationen av entreprenörskap och socialt engagemang på VDForum

11 jan 2017 - 11:09
VDforum
Gästföreläsare på senaste VDForum var fastighetsmäklaren och entreprenören Peter Landgren som tillsammans med sin fru Ines driver mäklarbolaget Landgren. Företaget skiljer sig från andra fastighetsmäklare bl.a. genom att kombinera affärsmässiga framgångar, hög expansionstakt och ett gediget socialt ansvarstagande. På VD-Forum delade han med sig av sina erfarenheter kring det stora sociala engagemang som präglat Landgrens företagskultur och verksamhet sedan starten år 2000.– Temat för min föreläsning var entreprenörskap kopplat till socialt engagemang, hur man kan kombinera och identifiera synergieffekter mellan dessa två faktorer. Jag är övertygad om att ett företag som präglas av ett genuint intresse och engagemang för sina medmänniskor och sin omvärld får ett mjukare och mer humant företagsklimat. Samtidigt genererar engagemanget även affärer på såväl kort som lång sikt, säger Peter Landgren. Intresset för dagens ämne var stort. Många åhörare kom fram till Peter Landgren för att prata och ställa frågor efter föreläsningen.– Ett företag som tänker strategiskt och långsiktigt gör klokt i att investera delar av sin vinst i CSR (corporate social responsibility. Vi har valt att stötta flera organisationer vi känner lite extra för, bland annat Hungerprojektet och organisationer som arbetar för att minska utanförskapet i Malmö. Mitt tips till andra företag som vill komma igång med sitt ideella engagemang är att identifiera en eller flera organisationer ni verkligen vill stötta och som speglar ert företags värderingar. Det är också viktigt att implementera engagemanget i företagets kommunikation både internt och externt, säger Peter Landgren. Kommunicerar tydligt sitt ideella engagemangLandgrens har med åren blivit bättre på att kommunicera sitt ideella engagemang till omvärlden. Bland annat ber man idag kunder och samarbetspartners donera pengar till någon av de organisationer de valt att stötta, istället för att komma med en julklapp eller blomma.– Det finns många fördomar om fastighetsmäklare och mäklarbranschen. Vi vill fungera som en motpol till de fördomarna och visa att det går alldeles utmärkt att förena affärsnytta och kommersiella framgångar med att göra skillnad i samhället, säger Peter Landgren. Är du intresserad av att veta mer om VDforum eller vil komma i kontakt med Peter Landgren så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.seNästa VDforum kommer att hållas den 2 februari. 

VD-bloggen

Följ bloggen

Ange din e-postadress så får du ett automatiskt mejl när ett nytt blogginlägg publiceras

Tack för din registrering!

  Äldre inlägg
  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

  Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

  Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
  Hämta rekryteringsmanualen